• Välkommen

    Du är på vår läroplattform på Dageus Academy. Här finner du dina kurser och kan söka nya.

    För att kunna se hela vårt kursutbud och innehåll behöver du registrera dig med namn och e-post.


Available courses

Innehåll

Kursens syfte är att behandla ledarskap och arbetsledning i rollen som fastighetsförvaltare.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kundrelationer, retorik och medarbetarsamtal samt förmåga att verka som ledare inom fastighetsförvaltning.

Innehåll

Kursens syfte är att behandla projektledning utifrån ett fastighetsperspektiv. Vi går tillsammans igenom alla faserna i ett fastighetsutvecklingsprojekt. Det sätter vi i relation till andra projekttyper. 

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om projekt och projektledning inom fastighetsförvaltning.

Innehåll

Kursens syfte är att behandla elteknik i rollen som fastighetsförvaltare och fastighetstekniker.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om el, installationer och upphandling inom fastighetsförvaltning.

Innehåll

Elkunskap är vår kortare kurs på mellan 2-4 dagar. Här går vi inte in på djupet utan fokuserar på ellärans olika samband och elsäkerhet. Vi gör också lite praktiska övningar på våra 3-4 dagarskurser.

Innehåll

Kursens syfte är att behandla energioptimering i rollen som fastighetsförvaltare och fastighetstekniker.

Målet med kursen är att den studerande ska...

Innehåll

Kursens syfte är att behandla styr och regler i rollen som fastighetsförvaltare och fastighetstekniker.

Målet med kursen är att den studerande ska...